ورزشهای آبی

ورزشهای آبی شامل  استخر / رودخانه  / دریاچه  / ساحل / دریا / اقیانوس  است.

ورزشهای آبی به صورت ساماندهی و سازماندهی شده توسط مرکز توسعه ورزشهای آبی ایران در قالب کلوپهای تخصصی دسته بندی شده و به شرح زیر جهت آموزش قرار گرفته اند.

آموزش شنا  Swimming
شنای کودکان / خردسالان / نوزادان
آموزش شنای نوزادان / خردسالان / کودکان
شنای یزرگسالان - حوانان
آموزش شنای نوجوانان / جوانان / بزرگسالان
آموزش نجات غریق   Life Guard
نجات غریق / لایف گارد / رد کراس
آموزش نجات غریق / لایف گارد / ردکراس
آموزش استخرداران   Pool Owners
آموزش استخرداران / مدیران و تکنسین های اماکن آبی
آموزش استخرداران  /  مدیران و تکنسین  اماکن آبی
آموزش شیرجه   Diving
آموزش شیرجه
آموزش شیرجه
آموزش واترپولو   Waterpolo
آموزش واترپولو / نوجوانان / جوانان / بزرگسالان
آموزش واترپولو / نوجوانان / جوانان / بزرگسالان
آموزش غواصی  Scuba Diving
آموزش غواصی
آموزش غواصی
 آموزش شنای موزون  Syncheronized swimming
آموزش شنای موزون / باله در آب
آموزش شنای موزون / باله در آب
 آموزش ماهیگیری  Fishing
آموزش ماهیگیری / رودخانه ای / دریایی / آبهای شور / آبهای شیرین
آموزش ماهیگیری
آموزش فلای بورد و هاور بورد  Fly board & Hover Board
آموزش فلای بورد و هاور بورد
آموزش فلای بورد و هاور بورد
آموزش اسکی روی آب Water Ski
آموزش اسکی روی آب
آموزش اسکی روی آب
آموزش جت اسکی  Jet Ski
آموزش جت اسکی
آموزش جت اسکی
آموزش دراگون بت   Dragon Boat
آموزش دراگون بت
آموزش دراگون بت
آموزش کایت سورفینگ  Kite Surfing
آموزش کایت بوردینگ / کایت سورفینگ
آموزش کایت بوردینگ / کایت سورفینگ
آموزش آکوآاسپینینگ – آکوآلرنینگ   Aqua Spinning
آموزش آکوآاسپینینگ / آکوآلرنینگ
آموزش آکوآاسپینینگ / آکوآلرنینگ
آموزش هیدروتراپی  Hydrotherapy
آموزش هیدروتراپی / آبدرمانی
آموزش هیدروتراپی / آبدرمانی
آموزش رفتینگ  Rafting
آموزش رفتینگ / قایقهای بادی
آموزش رفتینگ / قایقهای بادی
آموزش ماساژ  Massage
آموزش ماساژ
آموزش ماساژ در سبکهای / ورزشی / آرامشی / درمانی / زیبایی
آموزش ماساژ در سبکهای / ورزشی / آرامشی / درمانی / زیبایی
آموزش روانشناسی ورزشهای آبی  Psychology Aqua
آموزش روانشناسی ورزشهای آبی
آموزش روانشناسی ورزشهای آبی
آموزش جانبازان و معلولین ورزشهای آبی   Aqua Disabled
آموزش جانبازان و معلولین ورزشهای آبی
آموزش جانبازان و معلولین ورزشهای آبی
آموزش خنده و کاریکاتور ورزشهای آبی    Aqua Laughter & Cartoons
آموزش کاریکاتور و خنده ورزشهای آبی
آموزش کاریکاتور و خنده ورزشهای آبی
آموزش موج سواری  Surfing
آموزش قایقهای موتوری  Motor Boat
آموزش کشتی های تفریحی   Ship Yachting
آموزش قایقهای تفریحی  Boat Yachting
آموزش ترای اتلون   Triatlon
آموزش آبهای آزاد  Open Water
آموزش فین سوئیمینگ   Fin-Swimming
آموزش کانوپولو   Cano polo
آموزش قایقرانی   Boating
 آموزش پارکهای آبی   Aqua Parks
آموزش قایقهای بادبانی  Sailing
آموزش آکوآفیت – واتر فیتنس – ولنس  Aqua Fit
آموزش یوگا در آب  Water Yoga
 آموزش گارد ساحلی  Beach Guard
آموزش ناخدا و دریانوردان  Captain & Sailman
آموزش موجودات آبزی  Marine Creatures
آموزش رستوران دریایی  Sea Foods
آموزش والیبال ساحلی  Beach Valeyball
آموزش فوتبال ساحلی  Beach Football
آموزش کشتی ساحلی  Beach Wrestling
آموزش بازیهای ساحلی  Beach Sports
آموزش یوگا در ساحل / دریا  Sea & Beach Yoga
آموزش مدیران اماکن ورزشهای آبی   Aquatics Manger
آموزش نویسندگان ورزشهای آبی  Aquatics Writers
آموزش خبرنگاران ورزشهای آبی  Aquatics Press
آموزش عکاسان و فیلمبرداران ورزشهای آبی Aqua Photograph & Film
آموزش پایش سلامت آبی   Community Health Monitoring Aqua
آموزش نابینایان و ناشنوایان ورزشهای آبی  Aqua Blind & Deaf
دپارتمانهای آبی خارجی    Aqua Departments of Foreign
 و …

 

گواهینامه / اصالت

گواهینامه دوره های آموزش کوتاه مدت

سطح 1 مقدماتی:

سطح 2 پیشرفته:

سطح 3 حرفه ای:

 

گواهینامه دوره های آموزش میان مدت

سطح 1 مقدماتی مربی / داور:

سطح 2 پیشرفته مربی / داور:

سطح 3 حرفه ای مربی / داور:

 

گواهینامه دوره های آموزش بلند مدت

سطح 1 مقدماتی مربی / داور – بین الملل:

سطح 2 پیشرفته مربی / داور – بین الملل:

سطح 3 حرفه ای مربی / داور – بین الملل:

دوره های آموزش

بخش اول: آموزش کوتاه مدت

این بخش شامل سه سطح است.

سطح 1 مقدماتی: شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.
سطح 2 پیشرفته: پیش نیاز (سطح 1) دوره شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.
سطح 3 حرفه ای: پیش نیاز (سطح 2) دوره شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.

توضیح: پس از گذراندن سطح ا می بایست نوآموز 100 ساعت کارورزی نماید و پس از آن می تواند وارد سطح 2 شده و بعد از گذراندن دوره می بایست 100 ساعت کارورزی نماید تا بتواند سطح 3 را بگذراند.

صدور گواهینامه: از نوآموزان عزیز پس از گذراندن هر سطح آزمون به عمل آمده و برای قبول شدگان در آزمون گواهینامه صادر می شود.

بخش دوم: آموزش میان مدت (مربی / داور)

این بخش شامل سه سطح است.

سطح 1 مقدماتی مربی/ داور: شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.
سطح 2 پیشرفته مربی/ داور: پیش نیاز (سطح 1) دوره شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.
سطح 3 حرفه ای مربی/ داور: پیش نیاز (سطح 2) دوره شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.

توضیح: پس از گذراندن سطح ا می بایست مربی/ داور 100 ساعت کارورزی نماید و پس از آن می تواند وارد سطح 2 شده و بعد از گذراندن دوره می بایست 100 ساعت کارورزی نماید تا بتواند سطح 3 را بگذراند.

صدور گواهینامه: از مربی/ داور عزیز پس از گذراندن هر سطح آزمون به عمل آمده و برای قبول شدگان در آزمون گواهینامه صادر می شود.

بخش سوم: آموزش بلندمدت (مربی / داور – بین الملل)

این بخش شامل سه سطح است.

سطح 1 مقدماتی مربی/ داور – بین الملل: شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.
سطح 2 پیشرفته مربی/ داور – بین الملل: پیش نیاز (سطح 1) دوره شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.
سطح 3 حرفه ای مربی/ داور – بین الملل: پیش نیاز (سطح 2) دوره شامل بیست ساعت آموزش تئوری و عملی است.

توضیح: پس از گذراندن سطح ا می بایست مربی/ داور – بین الملل 100 ساعت کارورزی نماید و پس از آن می تواند وارد سطح 2 شده و بعد از گذراندن دوره می بایست 100 ساعت کارورزی نماید تا بتواند سطح 3 را بگذراند.

صدور گواهینامه: از مربی/ داور – بین الملل عزیز پس از گذراندن هر سطح آزمون به عمل آمده و برای قبول شدگان در آزمون گواهینامه صادر می شود.

 

ورزشهای آبی شامل  استخر / رودخانه  / دریاچه  / ساحل / دریا / اقیانوس  است.

ورزشهای آبی به صورت ساماندهی و سازماندهی شده توسط مرکز توسعه ورزشهای آبی ایران در قالب کلوپهای تخصصی دسته بندی شده و به شرح زیر جهت آموزش قرار گرفته اند.

آموزش شنا  Swimming
شنای کودکان / خردسالان / نوزادان
آموزش شنای نوزادان / خردسالان / کودکان
شنای یزرگسالان - حوانان
آموزش شنای نوجوانان / جوانان / بزرگسالان
آموزش نجات غریق   Life Guard
نجات غریق / لایف گارد / رد کراس
آموزش نجات غریق / لایف گارد / ردکراس
آموزش استخرداران   Pool Owners
آموزش استخرداران / مدیران و تکنسین های اماکن آبی
آموزش استخرداران  /  مدیران و تکنسین  اماکن آبی
آموزش شیرجه   Diving
آموزش شیرجه
آموزش شیرجه
آموزش واترپولو   Waterpolo
آموزش واترپولو / نوجوانان / جوانان / بزرگسالان
آموزش واترپولو / نوجوانان / جوانان / بزرگسالان
آموزش غواصی  Scuba Diving
آموزش غواصی
آموزش غواصی
 آموزش شنای موزون  Syncheronized swimming
آموزش شنای موزون / باله در آب
آموزش شنای موزون / باله در آب
 آموزش ماهیگیری  Fishing
آموزش ماهیگیری / رودخانه ای / دریایی / آبهای شور / آبهای شیرین
آموزش ماهیگیری
آموزش فلای بورد و هاور بورد  Fly board & Hover Board
آموزش فلای بورد و هاور بورد
آموزش فلای بورد و هاور بورد
آموزش اسکی روی آب Water Ski
آموزش اسکی روی آب
آموزش اسکی روی آب
آموزش جت اسکی  Jet Ski
آموزش جت اسکی
آموزش جت اسکی
آموزش دراگون بت   Dragon Boat
آموزش دراگون بت
آموزش دراگون بت
آموزش کایت سورفینگ  Kite Surfing
آموزش کایت بوردینگ / کایت سورفینگ
آموزش کایت بوردینگ / کایت سورفینگ
آموزش آکوآاسپینینگ – آکوآلرنینگ   Aqua Spinning
آموزش آکوآاسپینینگ / آکوآلرنینگ
آموزش آکوآاسپینینگ / آکوآلرنینگ
آموزش هیدروتراپی  Hydrotherapy
آموزش هیدروتراپی / آبدرمانی
آموزش هیدروتراپی / آبدرمانی
آموزش رفتینگ  Rafting
آموزش رفتینگ / قایقهای بادی
آموزش رفتینگ / قایقهای بادی
آموزش ماساژ  Massage
آموزش ماساژ
آموزش ماساژ در سبکهای / ورزشی / آرامشی / درمانی / زیبایی
آموزش ماساژ در سبکهای / ورزشی / آرامشی / درمانی / زیبایی
آموزش روانشناسی ورزشهای آبی  Psychology Aqua
آموزش روانشناسی ورزشهای آبی
آموزش روانشناسی ورزشهای آبی
آموزش جانبازان و معلولین ورزشهای آبی   Aqua Disabled
آموزش جانبازان و معلولین ورزشهای آبی
آموزش جانبازان و معلولین ورزشهای آبی
آموزش خنده و کاریکاتور ورزشهای آبی    Aqua Laughter & Cartoons
آموزش کاریکاتور و خنده ورزشهای آبی
آموزش کاریکاتور و خنده ورزشهای آبی
آموزش موج سواری  Surfing
آموزش قایقهای موتوری  Motor Boat
آموزش کشتی های تفریحی   Ship Yachting
آموزش قایقهای تفریحی  Boat Yachting
آموزش ترای اتلون   Triatlon
آموزش آبهای آزاد  Open Water
آموزش فین سوئیمینگ   Fin-Swimming
آموزش کانوپولو   Cano polo
آموزش قایقرانی   Boating
 آموزش پارکهای آبی   Aqua Parks
آموزش قایقهای بادبانی  Sailing
آموزش آکوآفیت – واتر فیتنس – ولنس  Aqua Fit
آموزش یوگا در آب  Water Yoga
 آموزش گارد ساحلی  Beach Guard
آموزش ناخدا و دریانوردان  Captain & Sailman
آموزش موجودات آبزی  Marine Creatures
آموزش رستوران دریایی  Sea Foods
آموزش والیبال ساحلی  Beach Valeyball
آموزش فوتبال ساحلی  Beach Football
آموزش کشتی ساحلی  Beach Wrestling
آموزش بازیهای ساحلی  Beach Sports
آموزش یوگا در ساحل / دریا  Sea & Beach Yoga
آموزش مدیران اماکن ورزشهای آبی   Aquatics Manger
آموزش نویسندگان ورزشهای آبی  Aquatics Writers
آموزش خبرنگاران ورزشهای آبی  Aquatics Press
آموزش عکاسان و فیلمبرداران ورزشهای آبی Aqua Photograph & Film
آموزش پایش سلامت آبی   Community Health Monitoring Aqua
آموزش نابینایان و ناشنوایان ورزشهای آبی  Aqua Blind & Deaf
دپارتمانهای آبی خارجی    Aqua Departments of Foreign
 و …

 

فرم های ثبت نام دوره ها

فرم ثبت نام دوره کوتاه مدت

سطح 1 مقدماتی:
سطح 2 پیشرفته:
سطح 3 حرفه ای:

فرم ثبت نام دوره میان مدت

سطح 1 مقدماتی مربی / داور:
سطح 2 پیشرفته مربی / داور:
سطح 3 حرفه ای مربی / داور:

فرم ثبت نام دوره بلند مدت

سطح 1 مقدماتی مربی / داور – بین الملل:
سطح 2 پیشرفته مربی / داور – بین الملل:
سطح 3 حرفه ای مربی / داور – بین الملل: